Mode
pondělí, května 01, 2017

 

Minimalizovat

Metoda "Dobrého startu"

Minimalizovat
     

 

Minimalizovat
Milý kluku, milá holčičko!

Jakmile ráno nakoukne sluníčko do Tvého pokoje, vyskoč, obleč se a spěchej k nám. Ve školce na Tebe čeká moc a moc pěkných hraček. Také paní učitelky se na Tebe těší. Naučíš se zde mnoho nových věcí a pak můžeš maminku, tatínka či babičku s dědou překvapit, jak jsi šikovné dítě.

Víte proč se chodí do školky? Aby maminka s tatínkem mohli chodit do práce a měli jistotu, že je o Vás děti dobře postaráno, a že jste spokojené. A Vy? Naučíte se moc a moc věcí.

Přejeme si, aby se Vám v naší mateřské škole líbilo.

                                                                                                        Vaše paní učitelky a děti

Seznamte se s námi

Minimalizovat

Motto:
„Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti,
pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj.“

Naše mateřská škola je postavena na rozhraní starých Malenovic a prvního sídliště v Malenovicích. Škola má výbornou dostupnost MHD, vlakového spojení i vhodné autobusové spojení s okolními spádovými obcemi. Předností MŠ je její velká zahrada kolem celé budovy s množstvím zeleně a také možností sportovního vyžití pro děti. Školní vzdělávací program vychází z kamarádské atmosféry, podnětného prostředí a z individuálního přístupu ke každému dítěti.

Naše MŠ nabízí dětem spoustu aktivit – seznamování s anglickým jazykem, hra na zobcovou flétnu, škola v přírodě. Během celého roku se děti seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Úspěšně spolupracujeme se základními školami v místě i se základní uměleckou školou. formou pracovních dílen dětí. Děti připravujeme na vstup do základní školy “metodou Dobrého startu “Individuálně se věnujeme dětem se špatnou výslovností a dětem s odloženou školní docházkou.

Rodiče mají možnost navštívit MŠ nejen při různých akcích například – Den otevřených dveří, karneval, vánoční besídka, besídka pro maminky a babičky, den dětí, uzamykání zahrady atd.

Kolektiv MŠ je vstřícný ke spolupráci s rodiči i jinými organizacemi. Každý dobrý nápad pro pomoc a spolupráci s námi, dětmi i Vámi rodiči rádi vítáme.

Přijímací řízení

Minimalizovat

Může se hodit...

Minimalizovat
Může se hodit...

Tel. číslo pro omlouvání dětí 

732338979 

Pracovní doba

6:00 - 16:30 

Bankovní účet 

1422647319/0800 

Metoda dobrého startu

Minimalizovat
Metoda dobrého startu

Metoda „Dobrého startu“ je metodou stimulační a rehabilitační. Podstatou je metoda akusticko – motorická. Všechny tři složky v ní hrají důležitou úlohu:

  • Složka zraková
  • Složka pohybová
  • Složka sluchová

Celý článek...

Grafomotorika

Minimalizovat
Grafomotorika

Snažíme se děti co nejlépe připravit na vstup do ZŠ ve všech oblastech a nepodceňujeme ani oblast grafomotoriky, která by dětem v budoucnu mohla způsobit nemalé obtíže. Zejména je kladen důraz na grafomotorická cvičení, která jsou každý týden zařazována do tématických okruhů a děti se učí správnému úchopu tužky již od prvních dnů nástupu do MŠ.

Celý článek...

Logopedie

Minimalizovat
Logopedie

V mateřské škole pracují 4 logopedičtí asistenti, vzhledem k narůstajícím problémů v této oblasti, kteří dětem intenzivně pomáhají v prevenci logoped. vad, eventuelně s jejich následným odstraněním.
Vždy na začátku školního roku provedou paní učitelky u dětí logopedickou diagnostiku.


Celý článek...

Copyright 2013 MŠ Milíčova Zlín - Malenovice